Tarjoamme seuraavia mittauspalveluja:
– Maanmittausta
– Kartoitusta
– Suunnittelumittauksia
– Maanrakennusmittauksia.

Tyypillisiä tehtäviä ovat rakentamiseen liittyvät maastomallit ja kartoitukset suunnittelutoimistoille. Yrityksemme kautta myös maaperätutkimukset ja -lausunnot.
Maanmittausinsinöörin asiantuntemuksella hoidamme myös muut mittauksiin ja maankäyttöön liittyvät toimeksiannot.